Psychotherapiepraktijk
Klinisch Psycholoog | Psychotherapeut | Gedragstherapeut
Wachttijd: patiëntenstop
(bijgewerkt: maart 2019)

Werkwijze & Behandelvormen

  1. De meest toegepaste vorm van behandeling heet cognitieve gedragstherapie (cgt). Dit houdt in dat zowel uw gedachten, uw gevoelens als uw gedrag met betrekking tot de klachten, worden betrokken in de behandeling. De nadruk ligt op zelfwerkzaamheid: u krijgt huiswerkopdrachten mee, met de bespreking hiervan wordt de volgende sessie gestart. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat cgt voor eerder genoemde klachtenbeelden een effectieve en doelmatige vorm van behandelen is (evidence-based).
  2. Voor de verwerking van ingrijpende gebeurtenissen wordt EMDR toegepast; een kortdurende behandelvorm.
  3. Voor ernstiger, vaak al lang bestaande problematiek (o.a. persoonlijkheids- problematiek) wordt schemagerichte cognitieve therapie toegepast, waarbij de behandelduur langer is en er, naast cognitieve therapie, ook gewerkt wordt met experiëntiële technieken.

Voor alle vormen van behandeling geldt dat u gevraagd wordt bij aanvang van de behandeling één of enkele vragenlijsten in te vullen. De uitkomsten hiervan worden uiteraard met u besproken. Deze vragenlijsten zullen gedurende de behandeling een aantal keren worden aangeboden, om het resultaat van de behandeling zichtbaar te maken.

LVVP gevisiteerd