Psychotherapiepraktijk
Klinisch Psycholoog | Psychotherapeut | Gedragstherapeut
Wachttijd: patiëntenstop
(bijgewerkt: maart 2019)

Wachttijd

Op de beginpagina van deze website staat vermeld hoe lang de wachttijd op dat moment is. De wachttijd voor een intakegesprek en aansluitend start van de behandeling wordt zoveel mogelijk beperkt.

In het eerste telefonische contact zal worden bezien of u voor de behandeling van uw klachten bij mij aan het goede adres bent: of ik u verder kan helpen met uw klachten. Is dit niet het geval dan wordt getracht u te verwijzen naar een ander behandeladres.

Na de intake wordt direct gestart met de behandeling; er is dus geen verschil tussen aanmeldingswachttijd en behandelingswachttijd. De wachttijd is voor alle diagnosegroepen hetzelfde: er wordt geen onderscheid gemaakt tussen hoofddiagnosegroepen en andere diagnoses. Ook is de wachttijd niet afhankelijk van bij welke zorgverzekeraar u verzekerd bent.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen bij het vinden van een behandelaar.

LVVP gevisiteerd