Psychotherapiepraktijk
Klinisch Psycholoog | Psychotherapeut | Gedragstherapeut
Wachttijd: 6-7 weken
(bijgewerkt op 5 april 2018)

Wachttijd

De wachttijd voor een intakegesprek en de start van de behandeling worden zoveel mogelijk beperkt.

In het eerste telefonische contact zal worden bezien of u voor de behandeling van uw klachten bij mij aan het goede adres bent: of ik u verder kan helpen met uw klachten.

De wachttijd is ongeveer 6 weken. Is de wachttijd door onvoorziene omstandigheden toch langer, dan wordt altijd met u overlegd waar u eerder terecht zou kunnen.

Na de intake wordt direct gestart met de behandeling; er is dus geen verschil tussen aanmeldingswachttijd en behandelingswachttijd. De wachttijd is voor alle diagnosegroepen hetzelfde: er wordt geen onderscheid gemaakt tussen hoofddiagnosegroepen en andere diagnoses. Ook is de wachttijd niet afhankelijk van bij welke zorgverzekeraar u verzekerd bent.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk overeen zijn gekomen (de treeknormen).

LVVP gevisiteerd