Psychotherapiepraktijk
Klinisch Psycholoog | Psychotherapeut | Gedragstherapeut
Wachttijd: patiëntenstop
(bijgewerkt: maart 2019)

Privacy-policy

Van elke aangemelde cliënt wordt een dossier aangelegd, waarin de persoonlijke gegevens worden vermeld en waarin de vorderingen in de therapie worden bijgehouden. Uw gegevens worden achter slot en grendel bewaard. U heeft recht op inzage van deze gegevens. U heeft het recht om onjuistheden te laten corrigeren, om aanvullingen te doen en gegevens te laten verwijderen.

Na afsluiting van de therapie wordt uw dossier 15 jaar bewaard en daarna vernietigd (wettelijk voorgeschreven termijn). Ook kunt u na afloop van de therapie verzoeken om onmiddellijke vernietiging van uw dossier.

Verder worden uw administratieve gegevens opgeslagen bij het automatiseringsbedrijf waarmee ik samenwerk, voor het bijhouden van dbc’s en facturering naar uw zorgverzekeraar. Met dit bedrijf heb ik een zgn. samenwerkingsovereenkomst. Dat wil zeggen dat dit bedrijf voldoet aan de meest recente regelgeving op het gebied van privacy-wetgeving.

LVVP gevisiteerd