Psychotherapiepraktijk
Klinisch Psycholoog | Psychotherapeut | Gedragstherapeut
Wachttijd: 10 weken
(bijgewerkt op 4 oktober 2018)

Kosten

Binnen deze praktijk worden vnl. behandelingen uitgevoerd die vallen onder de Specialistische GGZ. Voor de Specialistische GGZ wordt gekozen bij al langer bestaande klachten waarvan wordt verwacht dat de behandeling langer dan 10 sessies gaat duren. De administratieve verwerking van deze behandeling gaat via dbc’s (diagnose-behandelcombinatie).

Voor zowel de Basis GGZ als de Gespecialiseerde GGZ geldt dat het eigen risico van uw zorgverzekering wordt verrekend met de nota van de behandeling. Het eigen risico moet u dus zelf betalen.

De nota voor de behandeling wordt na afsluiting ingediend bij uw zorgverzekeraar. Er wordt een globale diagnose op de nota vermeld; indien u dit niet wenst kunt u dit aangeven. U kunt er ook voor kiezen om uw behandeling zelf te betalen; het tarief hiervoor is € 90,00 per sessie.

Met alle (hoofd) verzekeraars heb ik een contract gesloten: Menzis, VGZ, Zilveren Kruis Achmea, Multizorg, de Friesland, CZ/Delta Lloyd/Ohra en DSW, voor de gespecialiseerde GGZ. U kunt zelf nagaan of uw verzekeraar hieronder valt. Voorbeelden: Anderzorg valt onder Menzis, UMC valt onder VGZ. Met enkele verzekeraars heb ik een contract voor de basisGGZ.

Het tarief voor no-show is € 40,00 per gemiste sessie. Er is sprake van no-show bij niet verschijnen op de afspraak zonder afzegging.

LVVP gevisiteerd