Psychotherapiepraktijk
Klinisch Psycholoog | Psychotherapeut | Gedragstherapeut
Wachttijd: patiëntenstop
(bijgewerkt: maart 2019)

Kwaliteitsstatuut/Klachtenregeling

Kwaliteitsstatuut

Per 01-01-2017 heeft elke hulpverlener verplicht een kwaliteitsstatuut. Hierin wordt melding gemaakt van de kwalificaties van de hulpverlener en diens werkwijze. De meeste informatie hieruit staat reeds vermeld op deze website. Er wordt voldaan aan de kwaliteitseisen, gesteld door mijn beroepsvereniging (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten, LVVP). Dit houdt in dat ik deelneem aan intervisie, visitatie, bij- en nascholing en dat ik mij houd aan de beroepscode van de LVVP. Een volledige versie van het kwaliteitsstatuut ligt ter inzage in de praktijk.

Klachtenregeling

Wanneer u een klacht heeft over uw behandelaar of over de behandeling, kunt u dit in eerste instantie het beste met uw therapeut zelf bespreken. Mogelijk gaat het om misverstanden die in een gesprek opgelost kunnen worden.

Wanneer dit niet lukt, dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van de LVVP (Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychotherapeuten en Psychologen). Mijn praktijk is aangesloten bij de LVVP voor klachten en geschillen in het kader van de Wkggz. Een LVVP-klachtenfunctionaris van Klacht & Company is bereikbaar per mail. U kunt op de website van de LVVP een formulier invullen. Of per telefoon via (088) 2341606.

Zie voor aanvullende informatie over de klachtenregeling op de website van LVVP.

LVVP gevisiteerd