Psychotherapiepraktijk
Klinisch Psycholoog | Psychotherapeut | Gedragstherapeut
Wachttijd: patiëntenstop
(bijgewerkt: maart 2019)

Aanmelden kan op twee manieren

Telefonisch

Via nummer 06 51 942 696; spreek eventueel de voice-mail in met uw naam en telefoonnummer, dan bel ik u zo spoedig mogelijk terug.

Mail

Via e-mailadres: Mw. drs. E.V. de Bruin. Vermeld uw naam en telefoonnummer, dan neem ik zo spoedig mogelijk contact met u op.

Om veiligheidsredenen wordt geadviseerd hier nog geen melding te maken van de reden waarom u hulp zoekt. Hierop kunnen we in het telefonisch contact verder ingaan.

LVVP gevisiteerd