Psychotherapiepraktijk
Klinisch Psycholoog | Psychotherapeut | Gedragstherapeut
Wachttijd: 6-7 weken
(bijgewerkt op 5 april 2018)

Aanmelden kan op twee manieren

Telefonisch

Via nummer 06 51 942 696; spreek eventueel de voice-mail in met uw naam en telefoonnummer, dan bel ik u zo spoedig mogelijk terug.

Mail

Via e-mailadres: Mw. drs. E.V. de Bruin. vermeld uw naam en telefoonnummer, dan neem ik zo spoedig mogelijk contact met u op.

In het eerste telefonische contact zal ik u naar uw klachten vragen om te bezien of u voor behandeling van uw klachten bij mij aan het goede adres bent. Als dit niet zo is dan zal getracht worden u te verwijzen naar een adres waar u wel geholpen kunt worden.

LVVP gevisiteerd