Psychotherapiepraktijk
Klinisch Psycholoog | Psychotherapeut | Gedragstherapeut
Wachttijd: 2 maanden
(bijgewerkt: april 2020)

Psychotherapiepraktijk de Bruin, Groningen

Iedereen heeft wel eens problemen of klachten die het leven op een onaangename manier beinvloeden. Soms lukt het om daar zelf een oplossing voor te vinden. Lukt het echter niet om er op eigen kracht uit te komen dan kan deskundige hulp nodig zijn. Hulp waarbij u advies krijgt, behandeling of verwijzing naar een andere vorm van zorg. Doorgaans zult u samen met de psycholoog direct aan uw klachten of problemen werken.

In deze praktijk wordt uitgegaan van het standpunt: kort behandelen waar het kan, lang behandelen waar het moet/nodig is. De praktijk is voor mensen met een hulpvraag snel en rechtstreeks bereikbaar. De behandeling is gericht op het oplossen van de problemen waar u op dit moment last van heeft. Er wordt dan ook niet langdurig stilgestaan bij uw levensgeschiedenis, tenzij relevant voor de behandeling van uw klacht(en) van dit moment. Voor ernstiger en vaak langbestaande klachten bestaat wel de mogelijkheid voor een langerdurende therapie.

Uw therapeut, E.V. de Bruin, is opgeleid in Groningen en heeft na het afronden van de studie (klinische- en ontwikkelings-) psychologie in 1986, de opleiding tot psychotherapeut gevolgd aan het RINO te Groningen, met als specialisatie gedragstherapie, later cognitieve gedragstherapie. Inmiddels heeft zij veel ervaring met deze vorm van behandelen. Daarnaast is zij klinisch psycholoog.

Naast cognitieve gedragstherapie kan voor verwerkingsproblematiek EMDR worden toegepast. Voor mensen die onvoldoende geholpen zijn met cognitieve gedragstherapie of EMDR kan worden gewerkt met schemagerichte cognitieve therapie. Het gaat dan vaak om al lang bestaande problemen. Deze behandelvorm is meer gericht op de oorsprong van psychische problemen en geschikt om persoonlijkheidsaspecten van problematiek te behandelen.

LVVP gevisiteerd